Hvordan spiller jeg av en alarm på Android-enheten min?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan spiller jeg av en alarm på Android-enheten min?

Answer

Hvis du har mistet den mobile enheten eller den er stjålet, kan du sende en tekstmelding til enheten slik at den spiller av en alarm. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Tyveribeskyttelse.

 

Når alarmen spilles av på telefonen, kan den slås av ved å angi rett skjermlåsingsmønster, PIN-kode eller passord, eller du kan sende en annen tekstmelding til enheten for å slå av alarmen.

 

Slik spiller du av alarmen på den mobile enheten:

 

  1.  Send følgende tekstmelding til enheten:
    #ALARM#<sikkerhetkode>#<repeat count>
    (Eksempel: #ALARM#abcd1234#5).

 Slik slår du av alarmen:

 

  1.  Send følgende tekstmelding til enheten:
    #ALARM#<sikkerhetkode>#0
    (Eksempel: #ALARM#abcd1234#0).
Sign In or Register to comment.