Hvordan sletter jeg innhold på Android-enheten fra et annet sted?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan sletter jeg innhold på Android-enheten fra et annet sted?

Answer

Hvis den mobile enheten din har forsvunnet eller er stjålet, kan du slette alle informasjon som er lagret i enheten, for å forhindre at andre får tilgang til den. Dette krever imidlertid at du har konfigurert Tyveribeskyttelse.

 

Når du sletter innholdet på enheten, sletter Tyveribeskyttelse alle personlige opplysninger som er lagret på enheten. Informasjonen kan ikke gjenopprettes etter at den er slettet.

 

Slik sletter du innhold fra den mobile enheten fra et annet sted:

  1.  Send følgende tekstmelding til enheten:
    #WIPE#<sikkerhetkode>
    (Eksempel: #WIPE#abcd1234).

Når innholdet på enheten slettes, fjernes alle lagrede data på enheten.

Sign In or Register to comment.