Kan jeg bruke samme lisens på en annen enhet?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Kan jeg bruke samme lisens på en annen enhet?

Answer

Lisensen er enhetsspesifikk. Du kan ikke bruke samme lisens på to enheter samtidig. Hvis abonnementsnøkkelen brukes under aktivering av et nytt oppsett, overføres lisensen til det nye oppsettet. Du kan overføre lisensen til en annen telefon inntil tre ganger. Etter tre overføringer vil abonnementsnøkkelen ikke lenger aktiveres på en ny enhet.

 

Abonnementet verifiseres også under omdømmeoppdateringskontrollen. Hvis du bruker samme abonnementsnøkkel på to enheter, låses abonnementsnøkkelen til siste enhet etter tre oppdateringer.

Sign In or Register to comment.