Jeg har akkurat kjøpt en lisens fra F-Secure eStore, men Mobile Security hevder at lisensen er i fer

Jenni
Jenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jeg har akkurat kjøpt en lisens fra F-Secure eStore, men Mobile Security hevder at lisensen er i ferd med å utgå. Hvorfor?

Answer

Dette skjer trolig fordi du har brukt en prøveversjon av programmet og abonnert på den fullstendige versjonen da prøveperioden var i ferd med å utløpe. Det ble generert et unik abonnementsnøkkel for prøveperioden. Etter prøveperioden må du legge inn abonnementsnøkkelen du mottok da du kjøpte den fullstendige versjonen.

 

Hvis du kjøpte lisensen fra andre kilder, ble en ny abonnementsnøkkel generert. Mobile Security-programmet bruker fremdeles den gamle abonnementsnøkkelen, så du må aktivere abonnementet med den nye abonnementsnøkkelen. Dette kan du gjøre på følgende måte:

 

  1. Åpne programmet.
  2. I nedre del av grensesnittet klikker du på høyre pil helt til Oppgrader vises.
  3. Klikk på Oppgrader. Vinduet Oppgrader abonnement vises.
  4. Klikk på Skriv nøkkel, legg inn nøkkelen, og klikk på OK.