Hvorfor har sikkerhetsproduktet for Mac-maskiner et annet funksjonssett enn produktet for Windows-da

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvorfor har sikkerhetsproduktet for Mac-maskiner et annet funksjonssett enn produktet for Windows-datamaskiner?

Answer

Sikkerhetsproduktet for Mac er spesifikt utformet for Mac-datamaskiner. Trussellandskapet i Mac-miljøer er annerledes enn på PC-er. Funksjonene som er inkludert i produktet, sørger for smidigere bruk og tar opp betraktelig mindre datamaskinressurser. Dessuten, siden Mac allerede inneholder noen av tilleggsfunksjonalitetene til PC-produktet, for eksempel sperrefunksjonen, er de ikke nødvendige i sikkerhetsproduktet for Mac.

Sign In or Register to comment.