Hvordan sender jeg teknisk informasjon til F-Secure i forbindelse med feilsøkingsprosessen?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan sender jeg teknisk informasjon til F-Secure i forbindelse med feilsøkingsprosessen?

Answer

Hvis du opplever problemer med F-Secure Anti-Virus for Mac, kan du kontakte F-Secures tekniske kundestøtte.

 

 Du kan bruke F-Secures støtteverktøy til å samle inn informasjon om systemet automatisk. Verktøyet oppretter en samling loggfiler som lagres som en arkivfil som kalles fsdiag.tar.gz. Denne filen inneholder informasjon om sikkerhetsproduktet, operativsystemlogger og systeminnstillinger. Denne informasjonen er nyttig i forbindelse med feilsøking i systemet.

 

 Slik oppretter og sender du en fsdiag-fil:

 

  1. Logg på som administrator.
  2. Åpne Finder > Programmer.
  3. Gå til F-Secure-mappen, og klikk på støtteverktøyet.
  4. I terminalvinduet som åpnes, klikker du på Enter og angir passordet hvis du blir spurt om det.

Verktøyet starter innhentingen av informasjon. Når innsamlingen av informasjon er utført, vises resultatfilen på skrivebordet ditt. Legg ved filen fsdiag.tar.gz i støtteforespørselen.

Sign In or Register to comment.