Oppdateres sikkerhetsproduktet for Mac virkelig automatisk?

Jenni
Jenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Oppdateres sikkerhetsproduktet for Mac virkelig automatisk?

Answer

Ja. Produktet oppdateres automatisk i bakgrunnen hver gang du kobler til Internett. På den måten er du sikker på at du alltid har de nyeste oppdateringene på datamaskinen. Hvis datamaskinen er frakoblet når en automatisk oppdatering skal utføres, lastes oppdateringene ned automatisk neste gang du kobler til Internett.