Jeg har omformattert harddisken min. Må jeg registrere sikkerhetsproduktet for Mac på nytt?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jeg har omformattert harddisken min. Må jeg registrere sikkerhetsproduktet for Mac på nytt?

Answer

Nei, du trenger ikke å registrere produktet igjen når du har formatert harddisken på datamaskinen. Hvis du fremdeles har abonnementsnøkkelen for produktet (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx), kan du installere produktet på nytt og bruke samme nøkkel.

Sign In or Register to comment.