Hvordan kan jeg overføre abonnementet til en annen datamaskin?

Jenni
Jenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jeg har allerede installert produktet og registrert abonnementet. Hvordan kan jeg overføre abonnementet til en annen datamaskin?

Answer

Hvis abonnementet bare tillater én installasjon, kan du overføre det til en annen datamaskin. Dette gjør du ved å installere sikkerhetsproduktet på den andre datamaskinen med den samme abonnementsnøkkelen. Abonnementet overføres deretter til den nye datamaskinen, og den gamle installasjonen slutter å fungere.