Hvordan vet jeg at sikkerhetsproduktet for Mac er installert og kjører som det skal?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan vet jeg at sikkerhetsproduktet for Mac er installert og kjører som det skal?

Answer

Produktstatusikonet er grønt, og statusmeldingen Datamaskinen er beskyttet vises.

 

Hvis produktgrensesnittet viser Datamaskinen er ikke beskyttet, kan du løse dette på følgende måte:

  1. Klikk på Administrer abonnement, og angi abonnementsnøkkelen (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx).
  2. Klikk på Angi.

 Med gyldig abonnementsnøkkel endres produktstatusen til grønt, og produktet fungerer som det skal.

Sign In or Register to comment.