Hvordan fjerner jeg en infisert System Volume Information-mappe eller en systemgjenopprettingsmappe?

Jenni
Jenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Hvordan fjerner jeg en infisert System Volume Information-mappe eller en systemgjenopprettingsmappe?

Answer

Hvis et virus infiserer datamaskinen din, kan det hende at det legges en sikkerhetskopi av viruset i systemgjenopprettingsmappen. Systemgjenoppretting er en funksjon i Windows-operativsystemet.

 

For å fjerne infeksjoner i Systemgjenoppretting-mappen må du først slå av funksjonen og deretter skanne og fjerne infeksjoner i mappen. Hvis du slår av Systemgjenoppretting, mister du ditt siste systemgjenopprettingspunkt. Det er dessverre ingen annen måte du kan fjerne infeksjoner fra systemgjenopprettingsmappen på. Hvis du vil fortsette å bruke Systemgjenoppretting-funksjonen, er det viktig at du slår den på etter at du har fjernet de infiserte filene.

 

Slik slår du av Systemgjenoppretting i Windows 7:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Høyreklikk på datamaskinen, og velg Egenskaper. Dialogboksen Vis grunnleggende informasjon om datamaskinen åpnes.
 3. Klikk på Systembeskyttelse. Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.
 4. Klikk på kategorien Systembeskyttelse.
 5. Klikk på Konfigurer.
 6. Velg Slå av systembeskyttelse.
 7. Klikk på Bruk.
 8. Når systemet spør om du vil slå av systembeskyttelse, klikker du på Ja.
 9. Klikk på OK.
 10. Skann alle harddisker og alle filer for virus med F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Når du har skannet og renset filene, slår du på Systemgjenoppretting i Windows 7 slik:

 1. Høyreklikk på datamaskinen, og velg Egenskaper. Dialogboksen Vis grunnleggende informasjon om datamaskinen åpnes.
 2. Klikk på Systembeskyttelse.
 3. Klikk på kategorien Systembeskyttelse.
 4. Klikk på Konfigurer.
 5. Velg Gjenopprett systeminnstillinger og tidligere versjoner av filer.
 6. Klikk på Bruk.
 7. Klikk på OK.

Slik slår du av Systemgjenoppretting i Windows XP:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Høyreklikk på Min datamaskinen, og velg Egenskaper. Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.
 3. Klikk på kategorien Systemgjenoppretting.
 4. Merk av for Slå av systemgjenoppretting på alle stasjoner.
 5. Klikk på Bruk.
 6. Når systemet spør om du vil slå av Systemgjenoppretting, klikker du på Ja.
 7. Klikk på OK.
 8. Skann alle harddisker og alle filer for virus med F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Når du har skannet og renset filene, slår du på Systemgjenoppretting i Windows XP slik:

 1. Høyreklikk på Min datamaskinen, og velg Egenskaper. Dialogboksen Systemegenskaper åpnes.
 2. Klikk på kategorien Systemgjenoppretting.
 3. Fjern merket for Slå av systemgjenoppretting på alle stasjoner.
 4. Klikk på Bruk og deretter på OK.

Slik slår du av Systemgjenoppretting i Windows Vista:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Klikk på Start.
 3. Velg Alle programmer > Vedlikehold.
 4. Velg Vedlikehold > Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter.
 5. Klikk på Opprett et gjenopprettingspunkt eller endre innstillinger. Hvis du blir spurt, klikker du på Fortsett.
 6. Under Tilgjengelige disker fjerner du merkene i alle avmerkingsbokser for alle stasjoner.
 7. Klikk på Bruk.
 8. Når systemet spør om du vil slå av Systemgjenoppretting, klikker du på Slå av systemgjenoppretting.
 9. Klikk på OK.
 10. Start datamaskinen på nytt.
 11. Skann alle harddisker og alle filer for virus med F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Når du har skannet og renset filene, slår du på Systemgjenoppretting i Vista slik:

 1. Lukk alle åpne programmer.
 2. Klikk på Start.
 3. Velg Alle programmer > Vedlikehold.
 4. Velg Vedlikehold > Sikkerhetskopierings- og gjenopprettingssenter.
 5. Klikk på Opprett et gjenopprettingspunkt eller endre innstillinger. Hvis du blir spurt, klikker du på Fortsett.
 6. Under Tilgjengelige disker velger du alle stasjoner.
 7. Klikk på Bruk.
 8. Når systemet spør om du vil slå på Systemgjenoppretting, klikker du på Slå på systemgjenoppretting.
 9. Klikk på OK.