Jak włączyć alert SMS na urządzeniu z systemem Android?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jak włączyć alert SMS na urządzeniu z systemem Android?

Answer

Funkcję Ochrona zdalna można skonfigurować, aby wysyłała wiadomość SMS przy każdej zmianie karty SIM w urządzeniu.

 

Aby używać alertów SMS:

 

  1. Otwórz aplikację.
  2. Wybierz pozycje Ochrona zdalna > Ustawienia.
  3. Wybierz opcję Zaufany numer. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaufany numer.
  4. Wprowadź zaufany numer telefonu, na który będą wysyłane wiadomości SMS z informacjami o zmianie karty SIM w urządzeniu.
  5. Wybierz przycisk OK.

Gdy alerty SMS są włączone, po zmianie karty SIM w urządzeniu zostanie wysłana odpowiednia wiadomość SMS na zaufany numer.

Sign In or Register to comment.