Jak zlokalizować urządzenie z systemem Android?

JenniJenni Posts: 697 Former F-Secure Employee

Question

Jak zlokalizować urządzenie z systemem Android?

Answer

Utracone urządzenie przenośne można zlokalizować, wysyłając na nie wiadomość SMS.

 

Upewnij się, że na urządzeniu działa funkcja GPS umożliwiająca odbieranie informacji o położeniu. W razie potrzeby informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji urządzenia.

 

Aby zlokalizować urządzenie:

  1. Wyślij na urządzenie następującą wiadomość SMS:
    #LOCATE#<kod zabezpieczeń> <BR /> (przykład: #LOCATE#abcd1234)

Funkcja Ochrona zdalna wyśle w odpowiedzi wiadomość SMS z najnowszą lokalizacją urządzenia.

 

Wskazówka: aby upewnić się, że funkcja działa prawidłowo, po skonfigurowaniu urządzenia zalecamy wysłanie testowej wiadomości lokalizacyjnej.

 

Uwaga: funkcja Ochrona zdalna nie przechowuje informacji o lokalizacji. Dane dotyczące położenia są wysyłane wyłącznie w wiadomości SMS.

Sign In or Register to comment.