Jak przenieść subskrypcję na inny komputer?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Produkt jest zainstalowany, a subskrypcja została zarejestrowana. Jak przenieść subskrypcję na inny komputer?

Answer

Jeśli subskrypcja obejmuje tylko jedną instalację, można ją przenieść na inny komputer. Aby to zrobić, zainstaluj produkt zabezpieczający na innym komputerze przy użyciu tego samego klucza subskrypcji. Subskrypcja zostanie przeniesiona na nowy komputer, a poprzednia instalacja przestanie działać.

Sign In or Register to comment.