Jak wyczyścić zainfekowany folder System Volume Information lub folder funkcji Przywracanie systemu?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Jak wyczyścić zainfekowany folder System Volume Information lub folder funkcji Przywracanie systemu?

Answer

W przypadku zainfekowania komputera przez wirusa możliwe jest, że w folderze funkcji Przywracanie systemu została utworzona kopia tego wirusa. Przywracanie systemu to funkcja systemu operacyjnego Windows.

 

Aby przeskanować i wyczyścić folder funkcji Przywracanie systemu, konieczne jest wyłączenie tej funkcji. Wyłączenie funkcji Przywracanie systemu powoduje utratę ostatniego punktu przywracania systemu. Niestety nie istnieje inny sposób usuwania infekcji z folderu funkcji Przywracania systemu. Aby nadal korzystać z funkcji Przywracanie systemu, należy pamiętać o jej włączeniu po usunięciu zainfekowanych plików.

 

Aby wyłączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows 7:

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze.
 3. Kliknij pozycję Ochrona systemu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości systemu.
 4. Kliknij kartę Ochrona systemu.
 5. Kliknij przycisk Konfiguruj
 6. Wybierz opcję Wyłącz ochronę systemu.
 7. Kliknij przycisk Zastosuj
 8. Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć ochronę systemu, kliknij przycisk Tak.
 9. Kliknij przycisk OK
 10. Przeskanuj wszystkie dyski twarde i wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów przy użyciu produktu zabezpieczającego firmy F-Secure.

Po przeprowadzeniu skanowania i czyszczenia plików możesz włączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows 7, wykonując następujące czynności: 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze. 
 2. Kliknij pozycję Ochrona systemu
 3. Kliknij kartę Ochrona systemu
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj
 5. Wybierz opcję Przywróć ustawienia systemu oraz poprzednie wersje plików.
 6. Kliknij przycisk Zastosuj
 7. Kliknij przycisk OK

Aby wyłączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows XP

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. 
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości systemu
 3. Kliknij kartę Przywracanie systemu
 4. Zaznacz pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć funkcję Przywracanie systemu, kliknij przycisk Tak.
 7. Kliknij przycisk OK
 8. Przeskanuj wszystkie dyski twarde i wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów przy użyciu produktu zabezpieczającego firmy F-Secure.

Po przeprowadzeniu skanowania i czyszczenia plików możesz włączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows XP, wykonując następujące czynności: 

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości. Zostanie otwarte okno dialogowe Właściwości systemu.
 2. Kliknij kartę Przywracanie systemu.
 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach.
 4. Kliknij kolejno przyciski Zastosuj i OK. 

Aby wyłączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows Vista

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy. 
 2. Kliknij przycisk Start
 3. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > Konserwacja.
 4. Wybierz kolejno opcje Konserwacja > Centrum kopii zapasowych i przywracania.
 5. Kliknij pozycję Utwórz punkt przywracania lub zmień ustawienia. W razie potrzeby kliknij przycisk Kontynuuj
 6. W obszarze Dostępne dyski usuń zaznaczenia pól wyboru dla wszystkich napędów. 
 7. Kliknij przycisk Zastosuj
 8. Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz wyłączyć funkcję Przywracanie systemu, kliknij przycisk Wyłącz Przywracanie systemu
 9. Kliknij przycisk OK
 10. Ponownie uruchom komputer. 
 11. Przeskanuj wszystkie dyski twarde i wszystkie pliki w poszukiwaniu wirusów przy użyciu produktu zabezpieczającego firmy F-Secure. 

Po przeprowadzeniu skanowania i czyszczenia plików możesz włączyć funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows Vista, wykonując następujące czynności: 

 1. Zamknij wszystkie otwarte programy.
 2. Kliknij przycisk Start
 3. Wybierz kolejno opcje Wszystkie programy > Konserwacja
 4. Wybierz kolejno opcje Konserwacja > Centrum kopii zapasowych i przywracania
 5. Kliknij pozycję Utwórz punkt przywracania lub zmień ustawienia. W razie potrzeby kliknij przycisk Kontynuuj
 6. W obszarze Dostępne dyski zaznacz wszystkie napędy. 
 7. Kliknij przycisk Zastosuj
 8. Jeśli pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć funkcję Przywracanie systemu, kliknij przycisk Włącz Przywracanie systemu
 9. Kliknij przycisk OK
Sign In or Register to comment.