Jak można sprawdzić używaną wersję systemu Windows?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Jak można sprawdzić używaną wersję systemu Windows?

Answer

Wersję systemu operacyjnego można sprawdzić we właściwościach systemu Windows.

 

Aby sprawdzić właściwości systemu w systemie Microsoft Windows:

 

 1. Kliknij przycisk Start
 2. Kliknij polecenie Panel sterowania
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
 • W systemie Windows 7/8: 
 1. Wybierz aplet System i zabezpieczenia.
 2. Kliknij pozycję System.
 • W systemie Windows Vista: 
  1. Wybierz kategorię Wydajność i konserwacja.
   Uwaga: na niektórych komputerach nie trzeba wykonywać tej czynności. 
  2. Kliknij pozycję System. Zostanie otwarte okno Właściwości systemu. 
 • W systemie Windows XP: 
  1. Wybierz kategorię Wydajność i konserwacja.
   Uwaga: na niektórych komputerach nie trzeba wykonywać tej czynności.
  2. Kliknij dwukrotnie pozycję System. Zostanie otwarte okno Właściwości systemu.

  Zostaną wyświetlone właściwości komputera, takie jak wersja systemu operacyjnego, informacje o procesorze i ilość pamięci RAM.

  Sign In or Register to comment.