Varför var jag tvungen att ange en säkerhetskod när jag försökte öppna ett program?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Varför var jag tvungen att ange en säkerhetskod när jag försökte öppna ett program?

Answer

Mobile Security övervakar och kontrollerar avinstallationen av program som installeras på enheten. Det innebär att om ett program har tillåtelse att avinstallera ett program, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden . Detta är samma säkerhetskod som du angav i konfigurationsguiden eller i inställningarna för Stöldskydd eller Föräldrakontroll.

 

Förutom att avinstallation av program kontrolleras av Mobile Security med funktionen Föräldrakontroll, övervakas och kontrolleras även avstängningen av program. Om ett program har tillåtelse att avbryta bakgrundsprocesser, frågar Mobile Security användaren efter säkerhetskoden.

Sign In or Register to comment.