Jag uppmanades att ange en säkerhetskod när jag försökte ändra inställningarna för Föräldrakontroll.

Jali
Jali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Jag uppmanades att ange en säkerhetskod när jag försökte ändra inställningarna för Föräldrakontroll. Vad ska jag göra?

Answer

Säkerhetskoden är den kod som du angav i konfigurationsguiden eller när du konfigurerade Stöldskydd. När en giltig säkerhetskod har angetts går det att göra ändringar i Föräldrakontroll.

 

När Föräldrakontroll används måste säkerhetskoden anges varje gång du försöker komma åt några inställningar. När Föräldrakontroll är inaktiverat behöver du endast ange säkerhetskoden om du ska komma åt inställningarna för Stöldskydd.