Hur fjärraderar jag min Android-enhet?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Hur fjärraderar jag min Android-enhet?

Answer

Om du tappar bort din mobila enhet eller om den blir stulen kan du radera all information på enheten så att ingen annan kommer åt den. Detta kräver emellertid att du har konfigurerat fjärranslutet Stöldskydd.

 

När du raderar enheten tas all personlig information bort som är lagrad på enheten. Informationen kan inte återställas när den har raderats.

 

Så här fjärraderar du din mobila enhet:

 

  1.  Skicka följande SMS-meddelande till din enhet:
    #WIPE#<säkerhetskod>
    (Exempel: #WIPE#abcd1234).

När enheten raderas tas alla data bort som är lagrade på den.

Sign In or Register to comment.