Kan jag använda samma licens med en annan enhet?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Kan jag använda samma licens med en annan enhet?

Answer

Licensen är enhetsspecifik. Du kan inte använda samma licens på två enheter samtidigt. Om samma prenumerationskod används när en ny installation aktiveras, överförs licensen till den nya installationen. Du kan överföra licensen till en annan telefon upp till tre gånger. Efter tre överföringar kan prenumerationskoden inte längre aktiveras på en ny enhet.

 

Prenumerationen verifieras också under sökning efter uppdateringar. Om du använder samma prenumerationskod på två enheter kommer prenumerationskoden att låsas till den senaste enheten efter tre uppdateringar.

Sign In or Register to comment.