Kan säkerhetsprodukten för Mac hitta skadlig kod för Windows?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Kan säkerhetsprodukten för Mac hitta skadlig kod för Windows?

Answer

Säkerhetsprodukten för Mac identifierar i första hand Mac-hot och har begränsad identifieringskapacitet när det gäller skadlig kod för Windows.

Sign In or Register to comment.