Hur kontrollerar jag att Mac-datorn är skyddad och att automatiska uppdateringar fungerar?

JaliJali Posts: 1,769 F-Secure Employee

Question

Hur kontrollerar jag att Mac-datorn är skyddad och att automatiska uppdateringar fungerar?

Answer

Säkerhetsprodukten visar en grön statusikon på huvudsidan när datorn är skyddad. Om statusindikatorn är antingen gul eller röd visas orsaken till denna status på den översta raden i huvudanvändargränssnittet.

Sign In or Register to comment.