Jak przełączyć typ konta i użyć Reguł rodzinnych na komputerze z systemem macOS?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ten artykuł dotyczy programu SAFE dla systemu macOS od wersji 17.5.

Aby można było skonfigurować i używać pełnego zestawu ustawień Reguł rodzinnych (limity korzystania z urządzeń, czas na sen, filtrowanie zawartości), profil dziecka nie może mieć uprawnień administratora. Filtrowanie zawartości działa z kontem administratora, ale w przypadku innych ustawień należy zmienić uprawnienia konta.

Jeśli dziecko ma konto z uprawnieniami administratora lub ma dostęp do takiego konta, podczas konfiguracji Reguł rodzinnych w produkcie zostanie wyświetlone powiadomienie z informacją o potrzebie zmiany typu konta w ustawieniach Użytkownicy i grupy oraz o tym, że urządzenie jest prawie chronione.

Aby kontynuować konfigurację ustawień Reguł rodzinnych, zmień typ konta, wykonując następujące czynności:

Note: Aby zmienić typ konta, potrzebujesz innego konta z uprawnieniami administratora.

  1. Wyloguj się z konta, dla którego chcesz ustawić Reguły rodzinne.
  2. Zaloguj się przy użyciu innego konta z uprawnieniami administratora.
  3. Otwórz pozycję Preferencje systemowe > Użytkownicy i grupy, a następnie wybierz nazwę konta, dla którego chcesz wprowadzić zmiany.
  4. Usuń zaznaczenie pola Zezwalaj użytkownikowi na zarządzanie tym komputerem.
  5. Uruchom komputer ponownie po wyświetleniu monitu i kliknij OK.
  6. Zaloguj się z powrotem do oryginalnego konta administratora (teraz o zmienionym statusie), dla którego konfigurowano Reguły rodzinne.
  7. Otwórz aplikację SAFE for Mac i wybierz kartę Reguły rodzinne, aby zobaczyć zastosowane ustawienia Reguł rodzinnych.
Sign In or Register to comment.