Jak włączyć rozszerzenie systemowe firmy F-Secure na komputerze Mac?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funkcja skanowania w czasie rzeczywistym chroni komputer, skanując wszystkie pliki przy każdej próbie dostępu i blokując dostęp do plików zawierających złośliwe oprogramowanie.

W przypadku instalacji programu F-Secure SAFE na komputerze Mac oprogramowanie musi wprowadzić zmiany w systemie, aby umożliwić skanowanie w czasie rzeczywistym. Aby umożliwić tę zmianę systemową, musisz zezwolić na załadowanie nowego rozszerzenia systemowego. Jeśli rozszerzenie nie zostanie włączone, funkcja skanowania w czasie rzeczywistym zostanie wyłączona, a komputer nie będzie w pełni chroniony.

Podczas instalacji wyświetlane jest okno dialogowe Rozszerzenie systemowe zablokowane, które wskazuje, że program próbował załadować rozszerzenie systemowe podpisane przez F-Secure Corporation. Aby włączyć to rozszerzenie:

  1. W oknie dialogowym wybierz opcję Otwórz preferencje zabezpieczeń. Zostanie otwarte okno Zabezpieczenia i prywatność.
  2. Na karcie Ogólne wybierz opcję Zezwalaj.

W ten sposób umożliwisz załadowanie rozszerzenia systemowego firmy F-Secure i zapewnisz pełną ochronę komputera.

Note: Jeśli rozszerzenie systemowe nie zostało włączone podczas instalacji, nadal można to zrobić zaraz po aktywacji produktu:

  1. Otwórz program SAFE i wybierz link Włącz skanowanie w czasie rzeczywistym, aby zapewnić pełną ochronę.

    Zostanie otwarte okno dialogowe Zezwól na użycie nowego rozszerzenia systemowego od F-Secure.

  2. W oknie dialogowym wybierz opcję Zabezpieczenia i prywatność.

    Zostanie otwarte okno Zabezpieczenia i prywatność.

  3. Na karcie Ogólne wybierz opcję Zezwalaj.

W ten sposób umożliwisz załadowanie rozszerzenia systemowego od F-Secure i zapewnisz pełną ochronę komputera.