Jak zainstalować rozszerzenie Ochrona przeglądania w przeglądarce Safari?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funkcje Ochrony przeglądania wymagają rozszerzenia przeglądarki do prawidłowego działania. Aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki Safari:

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku menu.
  2. Kliknij pozycję Preferencje. Upewnij się, że karta Ochrona przeglądania jest otwarta.
  3. Kliknij opcję Zainstaluj rozszerzenie przeglądarki. Zostanie otwarte okno instalacji Ochrony przeglądania.
  4. W menu rozwijanym Wybierz przeglądarkę wybierz opcję Safari i kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Plik *.safariextz zostanie pobrany do folderu pobierania.
  5. Kliknij dwukrotnie ten plik i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  6. Aby potwierdzić instalację rozszerzenia, kliknij opcję Zaufaj.
Po zakończeniu instalacji rozszerzenia Ochrona przeglądania funkcja ochrony przeglądania będzie chronić Cię przed szkodliwymi witrynami internetowymi. Ponadto podczas wyszukiwania treści w Internecie będą wyświetlane oceny dla wyników wyszukiwania, które pomagają w unikaniu szkodliwych witryn.