Jak zainstalować rozszerzenie Ochrona przeglądania w przeglądarce Firefox na komputerze Mac?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funkcje Ochrony przeglądania wymagają rozszerzenia przeglądarki do prawidłowego działania. Aby zainstalować rozszerzenie przeglądarki Firefox:

  1. Kliknij ikonę produktu na pasku menu.
  2. Kliknij pozycję Preferencje. Upewnij się, że karta Ochrona przeglądania jest otwarta.
  3. Kliknij opcję Zainstaluj rozszerzenie przeglądarki. Zostanie otwarte okno instalacji Ochrony przeglądania.
  4. W menu rozwijanym Wybierz przeglądarkę wybierz opcję Firefox i kliknij przycisk Zainstaluj teraz.
  5. Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk Uruchom ponownie, co spowoduje ponowne uruchomienie przeglądarki Firefox.
  6. Na stronie Zainstaluj dodatek kliknij opcję Zezwalaj na tę instalację, a następnie Kontynuuj. Rozszerzenie Ochrona przeglądania zostało pomyślnie zainstalowane dla tej przeglądarki.
Po zakończeniu instalacji rozszerzenia Ochrona przeglądania funkcja ochrony przeglądania będzie chronić Cię przed szkodliwymi witrynami internetowymi. Ponadto podczas wyszukiwania treści w Internecie będą wyświetlane oceny dla wyników wyszukiwania, które pomagają w unikaniu szkodliwych witryn.
Sign In or Register to comment.