Dlaczego produkt F-Secure SAFE przestał być aktywny na moim urządzeniu Huawei?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Produkt F-Secure SAFE przestaje działać po wyłączeniu wyświetlacza.

Diagnoza

Ze względu na agresywną funkcję zarządzania zużyciem energii w urządzeniach Huawei z systemem Android aplikacja F-Secure SAFE może zostać zatrzymana przez oprogramowanie urządzenia w ramach przedłużenia żywotności baterii. Może to wpływać na funkcję Reguły rodzinne w aplikacji F-Secure SAFE i uniemożliwiać jej prawidłowe działanie.

Rozwiązanie

Aby zapewnić możliwie efektywne działanie aplikacji F-Secure SAFE, dodaj aplikację F-Secure SAFE do listy Aplikacje chronione na urządzeniu Huawei z systemem Android.

  1. Na urządzeniu Huawei przejdź do sekcji Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.
  2. Wybierz pozycję Menedżer baterii > Aplikacje chronione.
  3. Znajdź aplikację F-Secure SAFE na liście i ustaw przełącznik w pozycji Wł.

Attention: Tryb baterii Ultra (najoszczędniejszy tryb oszczędzania energii) w urządzeniach Huawei wyłącza wszystko poza telefonem, wiadomościami SMS i kontaktami. Aplikacja F-Secure SAFE również zostanie wyłączona.

Sign In or Register to comment.