Jak obejść ograniczenia systemu iOS dotyczące funkcji ograniczeń czasowych Reguł rodzinnych?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Moje dziecko może używać wszystkich aplikacji na urządzeniu z systemem iOS (iPhone/iPad) niezależnie od ustawionych ograniczeń czasowych w Regułach rodzinnych.

Diagnoza

Konstrukcja systemu iOS ogranicza działanie produktów F-Secure tak, że mogą zarządzać tylko naszą aplikacją do bezpiecznego przeglądania SAFE.

Rozwiązanie

Możesz użyć opcji Ograniczenia, aby zablokować lub ograniczyć wybrane aplikacje i funkcje na urządzeniu iPhone/iPad.

  1. Na urządzeniu iPhone/iPad naciśnij kolejno pozycje Ustawienia > Ogólne > Ograniczenia.
  2. Naciśnij opcję Włącz ograniczenia.
  3. Ustaw kod ograniczeń. Użyj kodu, którego nie znają Twoje dzieci.
  4. Wyłącz inne przeglądarki internetowe oraz opcję Instalowanie aplikacji.
Teraz Twoje dzieci są chronione przed nieodpowiednimi treściami. Nie mogą obejść ochrony przeglądania poprzez instalację lub użycie przeglądarek internetowych innych niż F-Secure SAFE.
Sign In or Register to comment.