Dodatek Ochrona przeglądania nie został zainstalowany w przeglądarce Chrome po zainstalowaniu produk

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Dodatek Ochrona przeglądania nie jest instalowany automatycznie po zainstalowaniu produktu SAFE na komputerze PC.

Diagnoza

Jeśli użytkownik wcześniej usunął dodatek Ochrona przeglądania z przeglądarki Chrome, proces ten mógł zostawić ślady dodatku w ustawieniach przeglądarki Chrome, co uniemożliwia automatyczne zainstalowanie dodatku w przyszłości. Jest to funkcja przeglądarki Chrome, którą można pominąć tylko poprzez ręczną instalację dodatku.

Rozwiązanie

Aby ręcznie zainstalować dodatek Ochrona przeglądania w przeglądarce Chrome:

  1. W przeglądarce Chrome otwórz następujący link: Ochrona przeglądania od firmy F-Secure.
  2. Wybierz opcję Dodaj do Chrome.
  3. Zaakceptuj wybór, wybierając opcję Dodaj rozszerzenie.
Sign In or Register to comment.