Po zakupie subskrypcji usługi SAFE aplikacja SAFE nadal pokazuje nieprawidłową datę wygaśnięcia. Co

L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Objawy

Informacje o subskrypcji wyświetlane w usłudze My F-Secure i w aplikacji SAFE nie są zgodne.

Diagnoza

Ten problem może występować, jeśli użytkownik miał już wcześniej inne konto My F-Secure korzystające z innego adresu e-mail; np. konto wersji próbnej.

Teraz z bieżącą subskrypcją użytkownik otrzymał nowe konto. Oba konta używają tej samej nazwy, ale innych adresów e-mail.

W przypadku ponownej instalacji aplikacji SAFE na urządzeniach z wykorzystaniem nowego konta i subskrypcji aplikacja SAFE nadal identyfikuje poprzednie konto i nie może wyświetlać informacji o subskrypcji dotyczących nowego konta.

Rozwiązanie

Aby połączyć aplikację SAFE z nowym kontem i wyświetlać prawidłowe informacje o subskrypcji w aplikacji, wykonaj następujące czynności na różnych urządzeniach:

 1. Na komputerze PC:
  1. Zaloguj się do usługi My F-Secure przy użyciu nowych poświadczeń konta My F-Secure.
  2. Kliknij opcję Dodaj urządzenie, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  3. Po wyświetleniu monitu kliknij opcję Uruchom ponownie, a następnie Dalej.
  4. Kliknij kolejno opcje Kontynuuj oraz Zaakceptuj i zainstaluj.
 2. Na komputerze Mac:
  1. Odinstaluj oprogramowanie.
  2. Zaloguj się do usługi My F-Secure przy użyciu nowych poświadczeń konta My F-Secure.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i zainstaluj ponownie aplikację SAFE na swoich urządzeniach.
 3. Na urządzeniach z systemem Android:
  1. Otwórz aplikację na urządzeniu z systemem Android.
  2. Przejdź do pozycji Menu > Ustawienia.
  3. Przewiń w dół do pozycji Konto My F-Secure, naciśnij opcję Konto My F-Secure, a następnie Wyloguj bieżącego użytkownika.
  4. Naciśnij opcję Wyloguj, aby potwierdzić.
  5. Zaloguj się do usługi My F-Secure przy użyciu nowych poświadczeń konta My F-Secure.
  6. Zainstaluj produkt SAFE na urządzeniach.
 4. Na urządzeniach z systemem iOS:
  1. Otwórz aplikację na urządzeniu z systemem iOS.
  2. Przejdź do pozycji Menu > Ustawienia, a następnie naciśnij opcję Wyloguj.
  3. Kliknij opcję Wyloguj z konta My F-Secure.
  4. Zaloguj się do usługi My F-Secure przy użyciu nowych poświadczeń konta My F-Secure.
  5. Zainstaluj produkt SAFE na urządzeniach.

Aplikacja SAFE jest teraz połączona z nowym kontem.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności informacje dotyczące nowej subskrypcji nadal nie są widoczne, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej.

Sign In or Register to comment.