Czy mój produkt F-Secure będzie działać po uaktualnieniu systemu operacyjnego do systemu Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Tak. Wszystkie obsługiwane wersje produktów zabezpieczających F-Secure (12.1 lub nowsze wersje) są automatycznie przenoszone po uaktualnieniu systemu operacyjnego z systemu Windows 7, 8 lub 8.1. Istnieją dwie sytuacje, które mogą spowodować usunięcie aplikacji zabezpieczającej F-Secure z systemu Windows 10.

  1. Uaktualnienie z systemu Windows Vista lub wcześniejszej wersji spowoduje usunięcie wszystkich aplikacji z komputera, w tym aplikacji zabezpieczających F-Secure.
  2. Wersja produktu F-Secure zainstalowana na komputerze to wersja 12.0 lub starsza. Spowoduje to usunięcie produktu zabezpieczającego F-Secure przez system Windows 10.

Note: Zaleca się zainstalowanie najnowszej wersji produktu zabezpieczającego F-Secure w systemie Windows 10.

Sign In or Register to comment.