Co robi „licznik” danych w programie F-Secure SAFE PC/Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Licznik danych wyświetla informacje o tym, w jaki sposób produkt chroni Ciebie i Twój komputer. Licznik znajduje się w dolnej części głównego widoku produktu i obraca się, przedstawiając najnowsze informacje po ich zarejestrowaniu.

Jeśli coś Cię zainteresuje, możesz kliknąć licznik. Widok zostanie rozwinięty, aby wyświetlić bardziej szczegółowe dane.

Kategorie

Udostępniane dane są dzielone na następujące kategorie:

Elementy/obiekty, które zostały sprawdzone lub zweryfikowane
  • Pliki sprawdzone przez skaner w czasie rzeczywistym
  • Aplikacje zweryfikowane przez funkcję DeepGuard
  • Pobrane pliki przeskanowane pod kątem zagrożeń
  • Zweryfikowane strony internetowe
  • Zabezpieczone sesje bankowe
Zablokowane zdarzenia/obiekty
  • Pliki zablokowane przez skaner w czasie rzeczywistym
  • Zablokowane pobrania
  • Zablokowane szkodliwe strony internetowe
  • Aplikacje zablokowane przez funkcję DeepGuard

Jakie informacje są uwzględniane?

W zależności od rodzaju obiektu/elementu dane są rejestrowane dla całego systemu lub dla danego użytkownika. Przykładowo licznik „Pliki sprawdzone przez skaner w czasie rzeczywistym” obejmuje dane dla wszystkich kont użytkowników na danym komputerze. Natomiast licznik „Pobrane pliki przeskanowane pod kątem zagrożeń” zawiera dane dla danego użytkownika oraz skany wykonane tylko podczas bieżącej sesji użytkownika. Dlatego dane wyświetlane przez ten licznik różnią się dla każdego użytkownika komputera.

Aby uzyskać więcej informacji o zakresie rejestrowanych danych, zobacz temat pomocy online: Wyświetlanie statystyk ochrony.

Częstotliwość aktualizacji

Liczniki są odświeżane co 15–25 sekund, gdy zostanie wykonana operacja i dane zostaną zarejestrowane.

Dane są dostępne w następujących okresach: ostatni rok, 30 dni i 7 dni. Jeśli licznik nie ma żadnych aktywnych danych, nie jest wyświetlany.

Sign In or Register to comment.