Informacje o odnawianiu subskrypcji F-Secure Internet Security

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Kiedy subskrypcja produktu F-Secure Internet Security wejdzie w okres odnowienia, w produkcie będą wyświetlane wyskakujące przypomnienia o odnowieniu. Ponadto użytkownik otrzyma powiadomienia w wiadomościach e-mail, jeśli podał nam swój adres e-mail.

Przypomnienia te są wysyłane na podstawie daty zakupu produktu, a nie daty zainstalowania produktu i aktywowania subskrypcji.

Po wygaśnięciu subskrypcji otrzymasz ostatnie przypomnienie o odnowieniu w wiadomości e-mail.

Kiedy zaczynają się przypomnienia?

  • 45 dni przed wygaśnięciem subskrypcji produktu zostanie wyświetlone małe przypomnienie Odnów subskrypcję w produkcie. To przypomnienie informuje użytkownika o liczbie dni do końca subskrypcji. Jest wyświetlane ponownie po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera.
  • 45 dni przed wygaśnięciem subskrypcji w górnej części głównego widoku produktu pojawi się link Odnów.
  • 40 dni przed wygaśnięciem subskrypcji zaczniemy wysyłać przypomnienia w wiadomościach e-mail.
  • 7 dni przed wygaśnięciem subskrypcji w produkcie pojawi się duże przypomnienie o odnowieniu. To przypomnienie będzie wyświetlane co 6 godzin lub przy każdym logowaniu bądź ponownym uruchomieniu. To przypomnienie informuje użytkownika również o liczbie dni do końca subskrypcji.

Kiedy należy odnowić subskrypcję?

Subskrypcję można odnowić w dowolnym momencie w okresie odnowienia.

Jeśli odnowisz produkt przed zakończeniem istniejącej subskrypcji, nie stracisz żadnych dni. Okres obowiązywania nowej subskrypcji rozpocznie się dopiero po zakończeniu już istniejącej subskrypcji.

Po odnowieniu subskrypcji przypomnienia o odnowieniu znikną z produktu. Użytkownik nie będzie również otrzymywać przypomnień w wiadomościach e-mail.

Note: Odnowienie subskrypcji w odpowiednim czasie gwarantuje utrzymanie ochrony komputera.

Gdzie mogę zobaczyć informacje o subskrypcji?

Aby uzyskać więcej informacji o subskrypcji, przejdź do pozycji Ustawienia > Pomoc techniczna, a następnie zapoznaj się z sekcją Informacje o subskrypcji w produkcie.

Sign In or Register to comment.