Van accounttype wisselen en Gezinsregels in gebruik nemen op macOS

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Dit artikel is van toepassing op SAFE voor macOS vanaf versie 17.5.

Indien u alle instellingen van Gezinsregels (apparaatgebruikslimieten, bedtijd en inhoud filteren) wilt instellen en gebruiken, kan een kindprofiel geen beheerdersrechten hebben. Inhoud filteren functioneert via een beheerdersaccount, maar voor de andere instellingen moeten de accountmachtigingen worden gewijzigd.

Als uw kind een account heeft met beheerdersrechten of toegang heeft tot een dergelijke account, verschijnt er een melding wanneer u Gezinsregels in het product gaat instellen om u te informeren dat u het accounttype in de instellingen Gebruikers en groepen moet wijzigen en dat u bijna beschermd bent.

Als u wilt doorgaan met de instellingen van Gezinsregels, wijzigt u het accounttype door deze stappen te volgen:

Opmerking: Als u het accounttype wilt wijzigen, hebt u een ander account met beheerdersrechten nodig.

  1. Meld u af bij het account waarvoor u Gezinsregels wilt instellen.
  2. Meld u aan op een ander account met beheerdersrechten.
  3. Open Systeemvoorkeuren > Gebruiker en groepen en selecteer de naam van het account waarvoor u wijzigingen wilt aanbrengen.
  4. Schakel het selectievakje Gebruiker toestaan deze computer te beheren uit.
  5. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd en klik op OK.
  6. Meld u opnieuw aan bij het oorspronkelijke beheerdersaccount (nu met de gewijzigde status) waarvoor u Gezinsregels wilde instellen.
  7. Open SAFE voor Mac en selecteer het tabblad Gezinsregels om de toegepaste instellingen van Gezinsregels te bekijken.