Welke functie heeft de 'datateller' in F-Secure SAFE PC/Internet Security?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

De datateller geeft informatie weer over hoe het product u en uw computer beschermt. De teller bevindt zich onderaan de hoofdweergave van het product en geeft in rotatie de meest recente informatie weer terwijl deze wordt vastgelegd.

Als u iets interessant vindt, kunt u op de teller klikken. De weergave wordt vergroot om meer specifieke gegevens weer te geven.

De categorieën

De verstrekte gegevens zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

items/objecten gecontroleerd of geverifieerd
  • Bestanden gecontroleerd door realtime scanner
  • Toepassingen geverifieerd door DeepGuard
  • Downloads gescand op bedreigingen
  • Websites geverifieerd
  • Bankierensessies beveiligd
gebeurtenissen/objecten geblokkeerd
  • Bestanden geblokkeerd door realtime scanner
  • Downloads geblokkeerd
  • Schadelijke websites geblokkeerd
  • applicaties geblokkeerd door DeepGuard

Wat is inbegrepen

Afhankelijk van het type object/item worden de gegevens geregistreerd op een systeembrede basis of gebruikersbasis. Bij de teller 'Bestanden gecontroleerd door realtime scanner' omvat dit bijvoorbeeld gegevens voor alle gebruikersaccounts op een bepaalde computer. Terwijl bij de teller 'Downloads gescand op bedreigingen' deze teller gegevens per gebruiker bevat en alleen van scans die in de huidige gebruikerssessie zijn uitgevoerd. Daarom zijn de gegevens in deze teller verschillend voor elke gebruiker van de computer.

Raadpleeg het online Helponderwerp Beveiligingsstatistieken bekijken voor meer informatie over wat er in de gegevens is opgenomen.

Update-intervallen

De tellers worden elke 15-25 seconden vernieuwd nadat een bewerking heeft plaatsgevonden en de gegevens zijn vastgelegd.

De gegevens zijn beschikbaar voor de volgende perioden: vorig jaar, 30 dagen en 7 dagen. Als de teller geen actieve gegevens heeft, wordt deze niet getoond.