Hvordan bytte kontotype og ta Familieregler i bruk i macOS

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Denne artikkelen gjelder SAFE for macOS fra 17.5-utgaven.

Hvis du skal kunne konfigurere og bruke alle Familieregler-innstillingene (grenser for bruk av enheter, sengetid og innholdsfiltrering), kan ikke en barneprofil ha administrative rettigheter. Innholdsfiltrering fungerer for en administrativ konto, men for de andre innstillingene må kontotillatelsene endres.

Hvis barnet ditt har en konto med administrative rettigheter eller har tilgang til en slik konto når du konfigurerer Familieregler i produktet, får du et varsel om å endre kontotypen under Brukere og grupper-innstillingene, og at du er nesten beskyttet.

Endre kontotype ved å følge denne fremgangsmåten for å fortsette konfigureringen av Familieregler-innstillingene:

Note: Du trenger en annen konto med administrative rettigheter for å endre kontotype.

  1. Logg deg av kontoen du vil konfigurere Familieregler for.
  2. Logg deg på en annen konto med administrative rettigheter.
  3. Åpne Systempreferanser > Brukere og grupper, og velg navnet på kontoen som du vil gjøre endringer for.
  4. Opphev valget av Tillat bruker å administrere datamaskinen.
  5. Omstart datamaskinen når du blir bedt om det, og klikk på OK.
  6. Logg deg på den opprinnelige administrative kontoen (nå med endret status) som du ønsket å konfigurere Familieregler for, på nytt.
  7. Åpne SAFE for Mac, og velg Familieregler-fanen for å sjekke at Familieregler-innstillingene er på plass.