Slik tillater du en systemutvidelse fra F-Secure på Mac-maskinen

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Sanntidsskanning beskytter datamaskinen ved å skanne alle filer når de åpnes, og ved å blokkere tilgangen til de filene som inneholder skadelig programvare.

Når du installerer F-Secure SAFE på Mac-maskinen, må programvaren gjøre endringer i systemet for å aktivere sanntidsskanning. For å muliggjøre denne systemendringen må du tillate at den nye systemutvidelsen blir lastet inn. Hvis du ikke tillater utvidelsen, blir sanntidsskannefunksjonen slått av, og datamaskinen er ikke fullt beskyttet.

Dialogboksen Systemutvidelse blokkert vises under installeringen, noe som angir at et program forsøkte å laste en systemutvidelse signert av F-Secure Corporation. Slik tillater du utvidelsen:

  1. Velg Åpne sikkerhetspreferanser i dialogboksen. Da åpnes vinduet Sikkerhet og personvern.
  2. Velg TillatGenerelt-fanen.

Da kan F-Secure-systemutvidelsen lastes inn, og datamaskinen er fullt beskyttet.

Note: Hvis du ikke tillot systemutvidelsen under installeringen, kan du fortsatt gjøre det så snart du har aktivert produktet:

  1. Åpne SAFE og velg lenken Aktiver sanntidsskanning for full beskyttelse.

    Da åpnes dialogboksen Tillat ny systemutvidelse fra F-Secure.

  2. Velg Sikkerhet og personvern i dialogboksen.

    Da åpnes vinduet Sikkerhet og personvern.

  3. Velg TillatGenerelt-fanen.

Da kan F-Secure-systemutvidelsen lastes inn, og datamaskinen er fullt beskyttet.