Hvordan kan jeg begrense hvor mye tid et barn bruker på en enhet med Familieregler?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Vil du styre hvor mye tid barna kan bruke på enhetene sine? Du kan begrense tiden et barn bruker på enheten på to måter: Daglige grenser for bruk og Sengetid.

Note: Grenser for daglig bruk påvirker:

 • I Android: alle apper, unntatt de forhåndsinstallerte
 • På iPhone og iPad: nettlesing med SAFE
 • I Windows: hele enheten
 • På Mac: hele enheten
 1. Logg deg på My F-Secure med brukernavnet og passordet ditt for kontoen.
 2. Gå til SAFE-fanen på den øvre navigeringslinjen.
 3. Velg brukeren og den tilhørende enheten.
 4. Velg Familieregler.
 5. Gå til fanen Grenser for daglig bruk, skyv glidebryteren mot høyre, og angi deretter grenser for daglig bruk på denne måten:
  1. Velg Rediger eller pennesymbolet (på mobilenheter) for å redigere innstillingene.
  2. Skyv glidebryteren til ønsket tidslengde for Ukedager og/eller Helger (for eksempel 2 timer per dag).
  3. Velg Lagre eller hakemerket (på mobilenheter) for å lagre og ta i bruk innstillingene.
 6. Gå til Sengetid-fanen, skyv glidebryteren mot høyre, og angi deretter sengetidsgrenser på denne måten:
  1. Velg Rediger eller pennesymbolet (på mobilenheter) for å redigere innstillingene.
  2. Skyv glidebryteren til ønsket tidsramme for Skolekvelder og/eller Helgekvelder.
  3. Velg Lagre eller hakemerket (på mobilenheter) for å lagre og ta i bruk innstillingene.

Nå er de daglige grensene for bruk angitt.