Vil F-Secure-produktet fungere når jeg oppgraderer til Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja. Alle versjoner som støttes (12.1 eller nyere) av F-Secure-sikkerhetsprodukter blir automatisk tatt med over når du oppgraderer fra Windows 7, 8 eller 8.1. To vilkår som kan medføre at Windows 10 fjerner F-Secure-sikkerhetsprogrammet.

  1. Oppgradering fra Windows Vista eller tidligere vil føre til at alle programmer blir fjernet fra datamaskinen, inkludert F-Secure-sikkerhetsprogrammet.
  2. F-Secure-produktversjonen som er installert på datamaskinen, er versjon 12.0 eller eldre. Det vil medføre at Windows 10 fjerner F-Secure-sikkerhetsproduktet.

Note: Det anbefales at du installerer den nyeste versjonen av F-Secure-sikkerhetsproduktet i Windows 10.