Om fornyelse af F-Secure Internet Security

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Når dit abonnement på F-Secure Internet Security er ved fornyelsesstadiet, popper påmindelser om fornyelse op i produktet, og du modtager også e-mailpåmindelser fra os, hvis du har givet os din e-mailadresse.

Disse påmindelser er baseret på produktets købsdato og ikke på den dato, hvor du installerede produktet og aktiverede abonnementet.

Når dit abonnement udløber, modtager du en sidste e-mailpåmindelse om fornyelse.

Hvornår begynder påmindelserne?

  • 45 dage før dit abonnement udløber, vises en lille påmindelse Forny abonnement i produktet. Denne påmindelse fortæller dig, hvor mange dag der er tilbage af dit abonnement, og den vises igen, når du tænder eller genstarter din computer.
  • 45 dage før dit abonnement udløber, vises linket Forny øverst i hovedproduktvisningen.
  • 40 dage før dit abonnement udløber, begynder vi at sende dig e-mailpåmindelser.
  • 7 dage før dit abonnement udløber, vises en større påmindelse om fornyelse i produktet. Den vises hver 6. time eller ved hver logon eller genstart. Den fortæller dig også, hvor mange dage du har tilbage af dit abonnement.

Hvornår skal jeg forny?

Du kan forny til enhver tid under fornyelsesperioden.

Hvis du fornyr produktet, før dit eksisterende abonnement udløber, mister du ikke nogen dage. Den nye abonnementsperiode begynder først, når den eksisterende er udløbet.

Når du har fornyet dit abonnement, forsvinder påmindelserne om fornyelse i produktet, og du modtager ikke længere e-mailpåmindelser.

Note: Ved at forny dit abonnement sikrer du, at din computer fortsat er beskyttet.

Hvor kan jeg se abonnementsoplysningerne?

Du kan finde dine abonnementsoplysninger ved at gå til Indstillinger > Support og derefter se under Abonnementsoplysninger i produktet.

Sign In or Register to comment.