Vad gör jag om min F-Secure-säkerhetsprodukt visar meddelandet "Datorn är inte helt skyddad"

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Om din F-Secure-säkerhetsprodukt visar meddelandet "Datorn är inte helt skyddad" så innebär det att produkten inte har uppdaterats till den senaste versionen.

Följ stegen nedan för att åtgärda problemet:

 1. Starta om din PC. Det kan hända att F-Secure-säkerhetsprodukten uppdaterats automatiskt och behöver startas om manuellt. Produkten påminner dig när en omstart krävs. Om det inte hjälper med en omstart går du vidare till steg 2.
 2. Utför en manuell uppdatering.
  1. Öppna F-Secures säkerhetsprodukt.
  2. Klicka på Verktyg.
  3. Välj Sök efter uppdateringar.

  Om det inte hjälper med en manuell uppdatering går du vidare till steg 3.

 3. Avinstallera och installera om F-Secure-säkerhetsprodukten. Det kan vara fel på produkten.
Sign In or Register to comment.