Så aktiverar du systemtillägget från F-Secure på din Mac-dator

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Realtidsgenomsökning skyddar din dator genom att söka igenom alla filer när de används och blockera åtkomst till de filer som innehåller skadeprogram.

När du installerar F-Secure SAFE på din Mac-dator måste programvaran göra ändringar i systemet för att aktivera realtidsgenomsökning. För att aktivera den här systemändringen måste du tillåta att det nya systemtillägget läses in. Om du inte aktiverar tillägget inaktiveras realtidsgenomsökningen, och datorn skyddas inte fullt ut.

Under installationen visas dialogrutan Systemtillägg blockerat för att ange att ett program försöker läsa in ett systemtillägg från F-Secure Corporation. Aktivera tillägget på följande sätt:

  1. I dialogrutan väljer du Öppna säkerhetsinställningar. Fönstret Säkerhet och sekretess öppnas.
  2. På fliken Allmänt väljer du Tillåt.

Det gör att F-Secures systemtillägg kan läsas in och datorn skyddas fullt ut.

Note: Om du inte aktiverar systemtillägget under installationen kan du fortfarande göra det så fort du har aktiverat produkten:

  1. Öppna SAFE och välj länken Aktivera realtidsgenomsökning för fullständigt skydd.

    Dialogrutan Tillåt nytt systemtillägg från F-Secure öppnas.

  2. I dialogrutan väljer du Säkerhet och sekretess.

    Fönstret Säkerhet och sekretess öppnas.

  3. På fliken Allmänt väljer du Tillåt.

Det gör att F-Secures systemtillägg kan läsas in och datorn skyddas fullt ut.