Hur installerar jag webbläsartillägget Surfskydd för Safari?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funktionerna för Surfskydd behöver ett webbläsartillägg för att fungera. Installera webbläsartillägget i Safari på följande sätt:

  1. Klicka på produktikonen i menyraden.
  2. Klicka på Inställningar. Se till att fliken Surfskydd är öppen.
  3. Klicka på Installera webbläsartillägg. Installationsfönstret för Surfskydd öppnas.
  4. I listrutan Välj din webbläsare väljer du Safari och klickar på Installera nu. Filen *.safariextz laddas ned till din nedladdningsmapp.
  5. Dubbelklicka på filen och följ instruktionerna som visas på skärmen.
  6. Bekräfta installationen av tillägget genom att klicka på Lita på.
När installation av tillägget Surfskydd är klar, skyddar Surfskydd dig mot skadliga webbplatser. När du gör en webbsökning kommer sökresultaten även att få en bedömning så att du kan undvika skadliga webbplatser.