Hur installerar jag webbläsartillägget Surfskydd för Firefox på en Mac-dator?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Funktionerna för Surfskydd behöver ett webbläsartillägg för att fungera. Installera webbläsartillägget i Firefox på följande sätt:

  1. Klicka på produktikonen i menyraden.
  2. Klicka på Inställningar. Se till att fliken Surfskydd är öppen.
  3. Klicka på Installera webbläsartillägg. Installationsfönstret för Surfskydd öppnas.
  4. I listrutan Välj din webbläsare väljer du Firefox och klickar på Installera nu.
  5. Slutför installationen genom att klicka på Starta om för att starta om Firefox.
  6. På sidan Installera tillägg klickar du först på Tillåt den här installationen och sedan på Fortsätt. Du har lyckats med installationen av tillägget Surfskydd för den här webbläsaren.
När installationen av tillägget Surfskydd är klar, skyddar Surfskydd dig mot skadliga webbplatser. När du gör en webbsökning kommer sökresultaten även att få en bedömning så att du kan undvika skadliga webbplatser.
Sign In or Register to comment.