Hur kan jag kontrollera vilken version av Mac-operativsystemet som körs på min dator?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Att veta vilken version av Mac-operativsystemet din Mac-dator använder kan hjälpa dig att fastställa om den är uppdaterad och uppfyller systemkraven för din F-Secure-produkt.

  1. Gå till Apple-menyn i det övre vänstra hörnet av skärmen.
  2. Välj Om den här Mac-datorn.
Versionen av operativsystemet visas på skärmen som öppnas.