Hur blockerar jag webbsidor efter innehållstyp med Familjeregler?

L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Letar du efter ett sätt att skydda din familj från webbplatser som innehåller olämpligt material? Om du aktiverar Innehållsfiltrering i Familjeregler är du säker från dessa hot.

  1. Logga in på My F-Secure med användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
  2. Gå till fliken SAFE i det översta navigeringsfältet.
  3. Välj användaren och den motsvarande enheten.
  4. Välj Familjeregler.
  5. Gå till fliken Innehållsfiltrering och dra reglaget åt höger för att aktivera funktionen.
  6. Klicka eller tryck på ikonen Redigera.
  7. Markera kryssrutorna bredvid innehållskategorierna som du vill blockera för den här användaren och enheten.
  8. Klicka/tryck på Spara för att tillämpa.
Om användaren sedan försöker få åtkomst till en webbplats med olämpligt innehåll så blockerar webbläsaren det.

Note: Innehållsfiltrering är aktiverat i Säker webbläsare för Android och iOS.