Så här kringgår du iOS begränsning av tidsgränsfunktionen i Familjeregler

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

Mitt barn kan använda alla appar på sin iOS-enhet (iPhone/iPad) trots tidsgränsinställningarna i Familjeregler.

Diagnos

Det här beror på iOS-systemet, eftersom det begränsar F-Secure till att endast hantera vår egen SAFE-webbläsarapp.

Lösning

Du kan använda Begränsningar för att blockera eller begränsa specifika appar och funktioner på din iPhone/iPad.

  1. På din iPhone/iPad trycker du på Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
  2. Tryck på Aktivera begränsningar.
  3. Ange en begränsningskod. Använd en kod som dina barn inte känner till.
  4. Inaktivera andra internetwebbläsare och alternativet Installera appar.
Nu är dina barn skyddade från olämpligt innehåll. De kan inte kringgå surfskyddet genom att installera eller använda andra internetwebbläsare än F-Secure SAFE.
Sign In or Register to comment.