Surfskydd installeras inte i Chrome efter installation av SAFE i Windows

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Symptom

Tillägget Surfskydd installeras inte automatiskt efter att du installerat SAFE på din PC.

Diagnos

Om du har tagit bort tillägget Surfskydd manuellt från din Chrome-webbläsare tidigare, kan det hända att det lämnat kvar spår av tillägget i Chrome-inställningarna, vilket kan förhindra att tillägget installeras automatiskt i framtiden. Det här är en funktion i Chrome-webbläsaren och det enda sättet att kringgå det är att installera tillägget manuellt.

Lösning

Så här installerar du tillägget Surfskydd manuellt i Chrome:

  1. Öppna följande länk i Chrome-webbläsaren: Surfskydd från F-Secure.
  2. Välj Lägg till i Chrome.
  3. Godkänn genom att välja Lägg till tillägg.
Sign In or Register to comment.