Kommer min F-Secure-produkt fortfarande att fungera när jag uppgraderar till Windows 10?

This discussion has a more recent version.
L10n
L10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Ja. Alla versioner av F-Secure-säkerhetsprodukter som stöds (12.1 och senare) förs över automatiskt när du uppgraderar från Windows 7, 8 eller 8.1. Det finns två fall där Windows 10 kan komma att ta bort ditt F-Secure-säkerhetsprogram.

  1. Om du uppgraderar från Windows Vista eller tidigare versioner kommer alla program att tas bort från din dator, inklusive F-Secure-säkerhetsprogrammet.
  2. Om F-Secure-produkten som är installerad på din dator är av version 12.0 eller äldre. Det leder till att Windows 10 tar bort F-Secure-säkerhetsprodukten.

Note: Vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen av F-Secure-säkerhetsprodukten på Windows 10.