Jak wyłączyć wszystkie funkcje zabezpieczeń?

This discussion has a more recent version.
L10nL10n Posts: 4,858 F-Secure Employee

Wyłączanie funkcji zabezpieczeń jest niezalecane, ponieważ pozostawia to komputer bez ochrony przed atakami, jednak czasami jest to konieczne. W takim przypadku należy wykonać poniższe czynności.

Wyłączanie wszystkich funkcji zabezpieczeń:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Wybierz kartę Narzędzia.
  3. Kliknij opcję Wyłącz wszystkie funkcje zabezpieczeń.

    Zostanie wyświetlone ostrzeżenie, ponieważ wyłączenie wszystkich funkcji zabezpieczeń pozostawia komputer bez ochrony przed atakami.

  4. Kliknij opcję Wyłącz.

Włączanie wszystkich funkcji zabezpieczeń:

  1. Otwórz produkt zabezpieczający firmy F-Secure.
  2. Kliknij opcję Włącz.
Sign In or Register to comment.